Hezarfen Çelebi uçtu

15.02.2017Dün akşam Fox Tv’de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem’de "kabul görmese de" dünya tarihine uçan ilk insan olarak geçen Hezarfen Ahmet Çelebi’nin uçuşunu anlatan ilginç bir bölüm yayınlandı.

Dizinin bu haftaki bölümünde Hezarfen Çelebi’nin 1632 yılında 4. Murad döneminde Galata Kulesi’nden Üsküdar Doğancılar meydanına uçuşu temsil edildi.

Türk havacılık tarihinde çok önemli bir yer tutan bu olay televizyonda ilk kez temsili olarak canlandırılsa da, çekimler oldukça başarılı gözüktü.

Hezarfen Ahmed Çelebi

1632 yılında lodoslu bir havada Galata kulesi 'nden kuş kanatlarına benzer bir araç takıp kendini boşluğa bırakan ve uçarak İstanbul Boğazı'nı geçip 3358 m. ötede Üsküdar'da Doğancılar'a indiği varsayılan Hezarfen Ahmed Çelebi, dünya havacılığında Türk havacılık tarihinin en kayda değer kişilerden birisi olarak görülür.

Bu uçuş hakkındaki belgeler şimdiye kadar sadece Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sindeki ifadesinden ibarettir.

Evliya Çelebi eserinde şunları yazar: "İptida, Okmeydan'ın minberi üzere, rüzgâr şiddetinden kartal kanatları ile sekiz, dokuz kere havada pervaz ederek talim etmiştir. Badehu Sultan Murad Han Sarayburnu'nda Sinan Paşa Köşkü'nden temaşa ederken, Galata Kulesi'nin taa zirve-i belâsından lodos rüzgârı ile uçarak, Üsküdar'da Doğancılar meydanına inmiştir.Bu olay Osmanlı Devleti 'nde ve Avrupa'da büyük yankı buldu ve dönemin padişahı IV. Murad tarafından da beğenildi. Sonra Murad Han, kendisine bir kese altın ihsan ederek: "Bu adam pek havf edilecek (korkulacak) bir ademdir. Her ne murad ederse, elinden geliyor. Böyle kimselerin bekası caiz değil", diye Gâzir'e (Cezayir) nefyeylemiştir (sürmüştür). Orada merhum oldu.

AirTürkHaber