Uçucu ekipler bunu konuşuyor

06.05.2017Hava-İş sendikası, üyelerine yoğun geçmesi beklenen yaz sezonu öncesinde bir bilgilendirme yolladı.

Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) ile yapılan ve 1 Ocak 2017’den geçerli olan FTL (Uçuş ve Görev Sürelerine ilişkin düzenlemeler) hakkında THY ile görüşmeler yapıldığı, birkaç madde dışında mutabakat sağlandığı ancak anlaşma protokolü imzalanmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

 “Bu konuda, Ocak ayı başında THY’nin yayınladığı EASA-FTL metni, maalesef bazı birimlerce kötü niyetli olarak 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’na, 5431 sayılı SHGM Kanunu’na ve Sivil Havacılık Yönetmeliği’ne aykırı olarak yayınlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Özellikle kendi eksikliklerini ve hatalarını tamamen uçucu personelin üzerine yıkarak durumlarını düzeltmeye çalışan bazı birimler, EASA’nın FTL’deki amacını anlamaktan yoksun kalmışlardır”

KURALSIZ UYGULAMA YAPILIYOR

Sendika, 1 Ocak 2017 öncesinde Türkiye’de geçerli kurallara aykırı olmamak kaydıyla, Toplu İş Sözleşmeleri ile çeşitli kazanımlar sağlandığını belirtti:

“THY’nin konu hakkında yetkili makamları ile yapmış olduğumuz tüm toplantılarda, uçuşun ve EASA-FTL’in temel mantığını anlatmaya çalıştık. Ancak yaptığımız toplantılara katılmayan ve FTL hakkında bilgisi olmayan bazı birimlerin, kuralsız ve yanlış uygulamaları ve THY üst yönetimini  yanlış bilgilendirmeleri sebebi ile ne yazık ki şu anda  tüm uçucu üyelerimizin icra ettikleri görevlerin, hiç olmadığı kadar kural dışı ve emniyetsiz olduğunu görmekteyiz. Ayrıca Sendikamızca, EASA-FTL  konusunda herhangi bir protokol imzalanmamıştır. Üyelerimiz için geçerli olan tek çerçeve; mevcut T.İ.S. ve ilgili hükümleridir”

TEK TARAFLI İHLAL EDİLEMEZ

“Hiç kimsenin tek taraflı olarak T.İ.S. hükümlerini yok saymak veya ihlal etmek gibi bir tasarrufu söz konusu olamaz. Özellikle bazı birimlerce, üyelerimize T.İ.S. hükümlerinin geçersiz olduğu ve sadece EASA-FTL’in geçerli olduğu konusunda bildirimlerde bulunulduğunu duymuş olmaktan hayli üzüntülüyüz. Bu tür uygulama ve bildirimleri Hava-İş Sendikası olarak kabul etmiyoruz ve siz değerli üyelerimizin sadece mevcut T.İ.S. hükümlerinden sorumlu olduğunuzu hatırlatmak istiyoruz. Siz değerli üyelerimizden şu ana kadar karşılaşmış olduğunuz ve bundan sonra karşılaşacağınız tüm kural dışı uygulamaları sendikamıza iletmenizi önemle rica ediyoruz.

Hava-İş Sendikası olarak THY yönetiminden karşılıklı olarak imza altına alınmış olan 25. Dönem T.İ.S. hükümlerine riayet edilmesi ve bu konuda kural ihlali yapan, üyelerimizi kural dışı uygulamalara zorlayarak uçuş emniyetini hiçe sayan birimler hakkında gerekli cezai işlemin yapılması gerekmektedir. Aynı aksaklıkların bir daha yaşanmaması için derhal gerekli tedbirler alınmalı, yapılan usulsüz uygulama ve bildirimler ivedilikle son bulmalıdır. Aksi halde, ilgili kanun çerçevesinde tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı siz değerli üyelerimize saygı ile duyururuz.” 

HANGİ KURALLAR GEÇERLİ OLACAK?

Bu çerçeve de T.İ.S. ile kazanılmış ve uymakla yükümlü olduğumuz bazı kuralları hatırlatmak istiyoruz. Bunlar;
1-   Uçucu ekiplerin aylık planlanmış ve yayınlanmış görevleri, işverence değiştirilmesi düşünülen görev saatinden en az 24 saat önceden yapılacak tebliğler ile uçucu ekip üyesine bildirilir ise değiştirilebilir, (Bu konuda daha önce yayınlanmış olan 24 saat tebliğ esaslarını belirleyen protokol usulleri aynen uygulanır)
2-   Ana üste ve geçici üste sona eren her bir uçuş görevinin sonundaki dinlenme süresi 12 saat veya bir önceki uçuş görev süresi ya da bir önceki uçuş görev süresi içindeki uçuş süresinin 2 katıdır, hangisi büyükse o uygulanır,
3-    Ara meydanlarda (ER sız uçuşlarda) minimum dinlenme süresi 10 saattir,
4-    Uçuş görev süresi dışındaki diğer görevler sonrası en az dinlenme süresi 12 saattir,
5-    Uçucu ekipler ana üste gün tanımı süresi içinde sadece tek bir görev süresi veya diğer görevlerle görevlendirilebilirler,
6-    Uçucu ekiplerin aylık uçuş programlarında toplam konaklama ER uçuşlarında 15 geceyi aşamaz,
7-    Dar gövde uçaklarında görev yapan Kokpit ekibi için aylık uçuş programlarında 22:00-06:00 lokal aralığını kapsayan git-gel uçuşları ve konaklama gün sayısının toplamı 17 günü geçemez.
8-   Haftalık uçuş süresi 30 saat olup ER uçuşları ile birlikte maksimum 36 saattir. Bir aylık 110 saat, 3 aylık 300 saat, yıllık 1000 saattir,
9-   Uçuş görev süresi haftalık 56 saat, aylık 210 saat, 3 aylık 500 saat ve yıllık 1800 saattir,
10-  Uçucu ekiplere boş süre olarak bir takvim ayında 8 adet boş takvim günü verilir. Bu boş günler 2+2+2+1+1 şeklinde planlanır ve bir takvim ayı içine dengeli dağıtılır,
11-  Aylık uçuş programlarında belirtilen boş günlerin yeri değiştirilemez”

ÜYELER SORUYOR

Bu açıklamanın ardından haklı olarak üyeler soruyor: “Yılbaşından önce toplu iş sözleşmesinde sendika önümüze şunu koydu: ‘1500 kişi fazlasınız. Eğer bu anlaşmayı kabul etmezseniz, birileri işiz kalır’.  Bu tehdit ile toplu iş sözleşmesine onay verdik. Şimdi sendika diyor ki, ‘usulsüz yere limit aşımı yapılıyor’ hangisine inanacağız? Yoksa bu çıkışlar meclise getirilmeye çalışılan hava-iş kanunu öncesinde bir çıkış mı?”