Kabin personeline ilişkin genelge

08.09.2016Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, kabin operasyonunda sorumlu yönetici ve personelde aranacak asgari gerekliliklerin belirtildiği genelgeyi yayınladığını duyurdu.

Genelge ve konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şu şekilde oldu;

Yolcu taşımacılığı yapan havayolu işletmelerinde kabin operasyonundan sorumlu yönetici personel olarak görevini yürütecek kişide aranacak asgari gerekliliklerin belirlendiği, “Kabin Operasyonundan Sorumlu Yönetici Personel Yetkilendirmesi konulu UOD-2016/9 Genelgesi yayımlanmıştır.

Havayolu işletmelerinin mevcut organizasyon yapılarının güçlendirilmesi, uçuş operasyonunda önemli bir yer tutan kabin ekiplerinin etkinliğinin arttırılması ve uçuş ekibi yönetiminin iyileştirilmesi amacıyla kabin operasyonundan sorumlu yönetici personelin Genel Müdürlüğümüzce yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları içeren genelge kapsamında, gerekli minimum nitelikler, başvuru ve değerlendirme süreci, sınav ve mülakat, yetki belgesi düzenlenmesi, idari yaptırım ve yasaklar belirlenmiştir.

Havayolu işletmelerinin Kabin Operasyonundan Sorumlu Yönetici Personelin mevcut durumlarını Genelgede belirtilen gerekliliklere uygun hale getirerek 01 Mart 2017 tarihine kadar “Yetki Belgesi” için Genel Müdürlüğümüze başvuru yapmaları gerekmektedir.