Ateş’ten 8 Mart mesajı

DHMİ Yönetim Kurulu Başkan ve Genel Müdür Vekili Mehmet Ateş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir mesaj yayınladı.

Ateş mesajında DHMİ olarak özellikle kadın çalışanlara daha huzurlu ve güvenli bir çalışma sunulduğunu vurgularken, başarılı çalışmalarda kadın çalışanların rolüne de vurgu yaptı.

İşte DHMİ Genel Müdür Vekili Mehmet Ateş’in 8 Mart mesajı:

Bizim diğer milletlerden en büyük üstünlüklerimizden birisi sağlam bir aile yapısına sahip olmamızdır. Aile kurumunun temel taşı olan kadınlar, gerek kutsal annelik sıfatıyla çocuk eğitimindeki rolleri, gerekse üretimdeki büyük payları ile toplumu ayakta tutan temel direktir.

Tarihimiz boyunca baş tacı edilen,  yönetim de dâhil toplumsal hayatın her alanında aktif olarak yer alan kadınlarımıza verilen büyük değer, Peygamber Efendimizin “Cennet anaların ayağı altındadır” düsturu ile tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir zirveye erişmiştir.

Son yıllarda kadınların tüm alanlarda daha da güçlenmeleri, daha kaliteli eğitim almaları, karar alma mekanizmalarındaki etkinliklerinin artırılması, istihdam imkânlarının geliştirilmesi, kadına şiddetin asgariye indirilmesi hususundaki çalışmalar ve alınan mesafe memnuniyet vericidir. Bu faaliyetlere ve özellikle kadınlara yönelik şiddete karşı yürütülen çalışmalara katkı sağlamak; kurum, kuruluş ve bireyler olarak hepimizin başta gelen görevi olmalıdır.

DHMİ olarak özellikle kadın çalışanlarımıza daha huzurlu, güvenli, rahat bir çalışma ortamı sağlamaya, her kademede fırsat eşitliği sunmaya büyük önem verdiğimizi özellikle belirtmek isterim.

Elde ettiğimiz tüm başarılar ve geldiğimiz seviyedeki ciddi katkılarından ötürü kadın mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkürü bir borç biliyorum.

Bu duygularla, kuruluşumuzda ve tüm havacılık sektöründe çalışan kadınlarımızın “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” ile “Dünya Havacı Kadınlar Haftası”nı yürekten kutluyorum. “