C295 yerden kontrol edildi

Airbus, C295 (taktiksel transport uçağı) için yerdeki mürettebat tarafından uzaktan çalıştırılmasına olanak sağlayan yeni yeteneği Tam Entegre Taktik Sistemi (FITS) ile donatılmış görev tanısını (COMMOMISS)’i içeren test uçuşunu başarıyla tamamladı.

Nisan ayında İspanya’nın güneyinde gerçekleştirilen süreç dört uçuşu kapsıyordu ve Collins aviyonik paketi ile donatılmış bir Airbus C295 İstihbarat Gözetleme Tanıma (ISR) sınama ortamının kullanımını içeriyordu.

Uçak, standart deniz devriye görevini Airbus’ın Getafe yer istasyonundaki operatör aracılığı ile kontrol edilen sensörlerle nerdeyse gerçek zamanlı gerçekleştirdi. Sensör kontrolü daha sonra başarı ile baz kontrol istasyonuna geçerek; Elektro-Optik/Kızılötesi (EO/IR) işaret kontrolü ve radar yönetimi dahil olmak üzere Ka bandı SATCOM kullanılarak farklı gözetim görevleri gerçekleştirildi.

Testler sırasında, yer operatörünün durumsal farkındalığı tamamlanmış, yerleşik Tam Entegre Taktik Sistemi (FITS) iş istasyonlarında bulunan aynı araç ve uygulama setini paylaşarak COMMOMISS yer istasyonunu etkili bir ek operatör bağlantısına dönüştürdü.

COMMOMISS yetenekleri arasında kullanıcılara şunları sağlayacaktır:

  • Yerdeki Görev Destek Merkezindeki ek operatör bağlantıları, uzun ve karmaşık görevlerde operasyonel esneklik sağlayacak, hava ve kara taktik mürettebatı üyeleri arasında görevleri paylaşacak;
  • Ortak Operasyonel Resmin oluşturulmasına katkıda bulunan operatörün C2 ağıyla entegrasyonu sağlayacak;
  • Yerde olduğu gibi uçuş sırasında da sınırsız kaynaklarla gerçek zamanlı analiz için yerleşik sensörler tarafından toplanan tüm verilere anında erişimi etkinleştirecek;
  • Kalıcı (Devam eden) gözetim görevlerinde uçuş sırasında operatörlerin (ve dolayısıyla istasyonlarının) sayısını azaltma imkanı yaratacaktır.

COMMOMISS, havadan taktik görevlerinde sistemlerinin geleceğini oluşturacak ve tüm bu görevleri; hem insanlı hem de insansız hava araçlarının yanı sıra sabit kanatlı ve döner kanatlılar için uyumlu sistem mimarisi, insan-makine ara yüzü (HMI) ve operasyon konseptine (CONOPS) izin vererek başaracak.

Operatörlere küresel durumsal farkındalık sağlayarak ve ISR görevleri bağlamında Ortak Operasyonel Resmin (COP) oluşturulmasına katkıda bulunarak genel sistemler sistemine sorunsuz bir entegrasyon desteği verecek.

Bu yeni özelliği uygulamak için gereken donanım, C295 ISR ile ilgilenen yeni müşteriler için geçerli olmakla birlikte bu donanım, COMMOMISS’ın kapasitesinin herhangi bir müşteri için bir katalog seçeneği veya bir büyüme potansiyeli olarak mevcut olabileceği anlamına gelmekte.