Çelebi’de koronavirüs etkisi

Çelebi Hava Servisi hizmet verdiği tüm havalimanlarında, çalışanlarına geçici süre ile ücretli ve ücretsiz izin uygulaması başlattığını, izne gönderilen personel sayısının tam zamanlı karşılığı 1.676 çalışana ulaştığını duyurdu.

Şirket KAP’a yaptığı açıklamada faaliyet gösterdiği ülkelerdeki uçuş kısıtlamalarının seyrine bağlı olarak ücretli ve ücretsiz izin uygulamalarına gerekirse artarak devam edileceğini belirtti. Çelebi ayrıca kısa çalışma ödeneği sistemine başvurulacağı belirtildi.

KORONAVİRÜS ETKİSİ

Açıklamada, yurtiçi ve yurtdışındaki havalimanlarında, uluslararası uçuşların kısmen veya tamamen durdurulmasının şirkete olumsuz etkisi olacağına işaret edilerek, “Bu etkinin, şirketimizin iştirak, müşterek yönetime tabi ortaklığı ve bağlı ortaklıları ile birlikte elde ettiği “Havalimanı yer hizmetleri faaliyet gelirlerinde daha yüksek, hava kargo elleçleme ve antrepo tonajlarında ise daha sınırlı olması muhtemeldir” denildi.

Açıklamaya göre, 2019 sonu bilançosuna göre, “havalimanı yerhizmetleri faaliyet gelirleri” ve “kargo ve antrepo hizmet gelirleri” toplam kombine hasılat içerisindeki payları sırasıyla yaklaşık yüzde 63 ve yüzde 37 seviyesinde.

Bu iki ana faaliyet grubundan aynı dönem elde edilen FVAÖK-Kombine tutarlarını toplam FVAÖK-Kombine tutarı içerisindeki payları sırasıyla yaklaşık yüzde 63 ve yüzde 37 seviyesinde.