Hava-İş THY gerginliğinde son durum

Türk Hava Yolları, Temmuz ayı ücretlerinden yapılan Sendika üyelik/dayanışma aidatı kesintisine ilişkin bir açıklama yayınladı.

THY açıklamasında, Hava-İş tarafından Sendikanın yerleşik uygulamasından farklı bir hesap yöntemi uygulanması yönünde herhangi bir bildirim yapılmadığı belirtildi.

Açıklamada konuya ilişkin olarak THY’den yapılan açıklamalara itibar edilmesine vurgu yapıldı.

İşte THY’den çalışanlarına yapılan o açıklama:

Kıymetli Çalışma Arkadaşlarımız,

Temmuz ayı ücretlerinden yapılan Sendika üyelik/dayanışma aidatı kesintisine ilişkin bir önceki duyurumuzda ifade ettiğimiz üzere Temmuz maaşı aidat kesintileri, Sendika ile Ortaklığımız arasında mevzuata ve Sendika tüzüğüne uygun olarak yıllardan beridir süregeldiği şekilde uygulanmıştır. Malumunuz olduğu üzere, Sendika aidatları Sendika nam ve hesabına kesilmekte olup, bu kesintilerin hangi oranda ve hangi hesap yöntemiyle yapılacağı konusunda nihai karar ve takdir mercii Sendikadır.

Temmuz maaşı aidat kesintileri için ücret dönemi öncesinde, Sendika yetkilileri ile yapılan telefon görüşmesinde aidat kesintisi yapılmaması uygulamasına devam edilmesi dile getirildiğinde, Sendika tarafından üyelik/dayanışma aidatı kesintisi yapılması talebi iletilmesine karşın Sendikanın yerleşik uygulamasından farklı bir hesap yöntemi uygulanması yönünde Sendika tarafından Ortaklığımıza herhangi bir bildirim yapılmamıştır.

Diğer taraftan, tüm hesaplama ve ödemeye ilişkin banka transfer işlemlerinin tamamlandığı, yasal vergi ve sigorta kesintilerinin hesaplandığı ve bordroların yayınlandığı bir günde, ödemelerin yapılmasına saatler kala düzeltme yapmanın mümkün olmadığı bir noktada, önce Sendikanın internet sitesinde bir duyuru yayınlanmış, akabinde mesai saati sona erdikten sonra saat 17:58’de Ortaklığımızın Endüstriyel İlişkiler adresine duyurumuz ekinde yer alan yazı aşağıdaki e-posta ile gönderilmiştir. Sendikanın bu yeni hesap yönteminin, böyle bir zamanlama ile uygulanma imkanının olmadığı açıktır. Böyle bir iletişim yönteminin Sendikacılık ilkeleri ve iyi niyet kaideleri ile bağdaştırılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Bahsi geçen konu, bazı internet mecralarında çarpıtılarak ve yine Ortaklığımıza saldırı vesilesi yapılacak şekilde yansıtıldığı için, aşağıdaki belgeyi yayınlamak zarureti hasıl olmuştur. Bu tür mecralarda Ortaklığımızın konuyla ilgili açıklamalarının görmezden gelinmesi, asıl amacın üyelerin ve çalışanların haklarının korunması için haber yapmak olmadığını düşündürmektedir.

Bu vesile ile hatırlatmak isteriz ki, siz değerli çalışma arkadaşlarımızın, bayrak taşıyıcısı Ortaklığımız tarafından yapılan duyuru ve bilgilendirmelere itibar etmesi en doğru yöntem olacaktır.

Saygılarımızla