Havacılıkta 30 Haziran sonrası ne olacak?

Havayolu Çalışanları Sendikası HAVA-SEN, 30 Haziran sonrasında bitecek olan işten çıkarma yasağına dikkat çekerken, bu durumun sektörde yeni mağduriyetler yaratacağına vurgu yaptı.

Sendikanın açıklamasında, işten çıkarma yasağının 30 Haziran’da sona ermesinden sonra pandeminin yükünün çalışanlara fatura edilebileceği ve bu durumun sektörde çok sayıda çalışanı mağdur edeceği ifade edildi.

Konuya ilişkin HAVA-SEN açıklaması şöyle:

Ülkemizin içinden geçtiği pandemi süreci turizm ve havacılık başta olmak üzere çalışma yaşamını olumsuz biçimde etkilemiş olup 30 Haziran günü sona erecek olan işten çıkartma yasağının bu olumsuzluğu daha da artıracağı ve yeni mağduriyetler yaratacağından kaygı duyulmaktadır.

İşçileri ücretsiz izne çıkararak, ücretlerini düşürerek pandeminin yükünü çalışanlara fatura etme kolaycılığına kaçan işverenler 1 Temmuz 2021 itibariyle, fesih yasağının kalkmasından yararlanmaya başlayacak ve  söz konusu işten çıkartma furyası sonunda, milyonlarla ifade edilebilecek sayıda işçi; işsizliğe, yoksulluğa hatta açlığa mahkum edilecektir.

Güçlü İşverenlerin karşısında yalnız, sahipsiz ve çaresiz kalan işçilerin önümüzdeki dönemde çok daha ağır bedeller ödeyeceği ortadadır. Bu tür zor dönemlerde örgütlü olmak, bir çatı altında güçbirliği yapmak yaşamsal önem taşımaktadır.

Sendikamızın faaliyet gösterdiği havacılık sektöründe bugün tahmini 300.000 işçi çalışmakta ancak sadece 40.000 çalışanın sendika üyeliği bulunmaktadır. Toplu Sözleşme rejimine tabi olan işçi sayısı ise yaklaşık 35.000 civarındadır. Havacılıktaki sendikalı işçi oranı, ülkemizdeki genel sendikalaşma oranı olan % 14.4’ün de altındadır.

Bu rakamlar, 1 Temmuz’dan sonra başlayacak geniş çaplı işten çıkartma operasyonlarına , havacılık çalışanlarının büyük bir bölümünün örgütsüz, desteksiz ve korunaksız şekilde yakalanacağını göstermektedir. Geçtiğimiz yıl AtlasGlobal örneğinde olduğu gibi iflaslar da yaşanırsa mağduriyetin daha da ağırlaşacağı öngörülmektedir.

Bu süreçte, havacılık sektöründe çalışan tüm işçileri, kurulduğundan bu yana doğru ve dürüst sendikacılık yapmaya çalışan HAVA-SEN çatısı altında toplanmaya ve güçlerini birleştirmeye çağırıyoruz.

Yasaya göre, işten çıkartıldıktan sonra bir sendikaya üye olmanın mümkün olamayacağını, bu nedenle halen iş ilişkisi sürerken sendika üyeliğini başlatmanın gerekli olduğunu hatırlatıyoruz.

1 Temmuz’dan sonra daha da ağırlaşacak bu zorlu süreçte HAVA-SEN, havacılık çalışanlarına başta hukuki yardım ve bilgilendirme olmak üzere her konuda destek olmaya, birleşerek güçbirliği ile haklarını aramaya ve korumaya kararlıdır.

HAVA-SEN Yönetim Kurulu