Sentinel-2A uydusu 5 yaşında

Sentinel-2A, Dünya yörüngesinde 26.000’in üzerinde dönüş gerçekleştirdi ve çevremizi daha iyi anlamamızı ve yönetmemizi sağlamak için yaklaşık 1.2 milyar kilometre yol kat etti.

23 Haziran 2015 tarihinde fırlatılmasından bu yana Airbus yapımı Copernicus Sentinel-2A uydusu, tarım ve ormancılık yönetimi de dahil olmak üzere pek çok hizmet ve uygulama için yüksek çözünürlüklü optik görüntüler sunmakta.

7 Mart 2017’de fırlatılan ikizi Sentinel-2B ile birlikte operasyonların başlamasından bu yana Sentinel-2’den gelen veriler, tüm Copernicus verilerinin yüzde 60’ından fazlasını temsil etmekte.

Bu bakımdan misyon, tüm Copernicus uydu ailesinin en yaygın kullanılanı haline geldi.

Copernicus Sentinel-2 uydularının her ikisi de, Dünya’nın kara kütlelerinin ve bitki örtüsünün ayrıntılı görüntülenmesini sağlayan 13 spektral banda sahip Airbus tarafından inşa edilen son teknoloji, geniş açılı ve yüksek çözünürlüklü multispektral görüntüleyici (MSI) taşımakta.

Yüksek çözünürlük, yeni spektral yetenekler, 290 km’lik görüntüleme alanı ve tekrar ziyaret süreleri kombinasyonu ile Dünya’nın benzeri görülmemiş manzaralarını sunar.

Misyon, aynı yörüngedeki optimum kapsama ve veri iletimi için 180°lik mesafeye sahip iki özdeş uydudan oluşan bir takımuydu üzerine kurulu.

İkisi birlikte ekvatorda her beş günde bir ve Orta Avrupa’da her üç günde bir olmak üzere tüm Dünya’nın kara alanlarını, büyük adalarını, iç ve kıyı sularını görüntüler.

Misyon, tarım, ormancılık gibi pek çok alanda uygulamaya veya gıda güvenliği yönetimine yardımcı olmak için bilgi sağlar.

Ayrıca çeşitli bitki endekslerini belirlemek için de uydu görüntüleme kullanılabilir.

Misyon tarafından sunulan zengin spektral örnekleme sayesinde yaprak klorofil içeriği veya yaprak suyu içeriği gibi jeofiziksel değişkenlikler belirlenebilir.

Bu, etkili verim tahmini ve Dünya’nın bitki örtüsü ile ilgili uygulamalar için özellikle önemli.

Bitki büyüme sürecini izlemenin yanı sıra, Sentinel-2, arazi kapsamındaki değişiklikleri haritalamak ve dünya ormanlarını izlemek için kullanılabilir. Ayrıca göllerde ve kıyı sularında kirlilik hakkında da bilgi sağlıyor.

Sel, volkanik patlamalar ve heyelan görüntüleri, afet haritalamasına katkıda bulunur ve insani yardım çabalarına yardımcı olur.

Buna ek olarak, başlangıçta bunun için tasarlanmamış olmasına rağmen, Sentinel-2 uyduları yüzen deniz kalıntılarını tespit etmeye de yardımcı olabiliyor.

Airbus’ın sahip olduğu ve işlettiği European Data Relay System (EDRS) sayesinde büyük miktarda Sentinel-2 verisini Dünya’ya iletmek mümkündür, öyle ki 2019 yılında misyon, ayda yaklaşık 390 TB veri ulaştırdı. EDRS, lazer iletişim terminali taşıyan bir jeostatik uydular ve düşük Dünya yörüngesi uyduları ağı.

SpaceDataHighway olarak da bilinen sistem, Sentinel-1 ve Sentinel-2 dahil olmak üzere birçok uydu için güvenli ve hızlı iletişim hizmetleri sunuyor.

Özellikle çevresel izleme, acil müdahale ve güvenlik misyonları gibi kritik görevler için verilerin zamanında kullanılabilirliğine katkıda bulunuyor.

Sentinel-2A yörüngede beşinci yılını kutlarken, bir sonraki uydu çifti Copernicus Sentinel-2C ve 2D, Friedrichshafen’daki (Almanya) Airbus uydu entegrasyon merkezinde şekilleniyor.

The Optical Communications Payload (OCP), ‘C’ modeline yeni entegre edildi ve son testlerini başarıyla tamamladı, ‘D’ modelinin entegrasyon faaliyetleri de paralel olarak ilerlemekte.