Singapur ilk yarıyı güzel kapattı

Singapur Havayolları Grubu (SIA Grup), mali yılın ilk yarısında 206 milyon dolarlık net kar elde ederken bu rakamın, geçen yıla oranla 10 milyon (+%5.1) dolarlık artış gösterdiği açıklandı.

Gelirdeki 418 milyon dolarlık (+%5.3) yükselişin büyük oranla uçan yolcu gelirindeki güçlü büyümeden kaynaklıdığı açıklanırken, buna karşın uçan kargo gelirindeki kısmi azalma olduğu, genişletilmiş faaliyetlerin ise daha yüksek gidere sebep olduğu belirtildi. (+431 milyon dolar veya %5.8).

Bu durumlarla birlikte, Grubun işletme karı 413 milyon singapur doları olarak bildirildi. Bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre 13 milyon dolar (%3.1) düşüş gösterdiği bilgisi verildi.

Grup, iştiraklerinden kaynaklı kayıpların payında (büyük ölçüde Virgin Australia) azalma (+ 36 milyon dolar), ortak girişim şirketlerinden gelen kar oranında da artış (+19 milyon dolar) kaydetti.

Bunlara karşın, IFRS 16 Kiralama İşlemleri standardının kabul edilmesinin akabinde kiralama borçlarından doğan faiz giderlerinin tanınması ve filo yenileme ve genişleme faaliyetlerine yönelik ilave finansman nedeniyle net toplam kredi maliyetleri artış gösterdi. (-54 milyon dolar).

Grubun uçan yolcu geliri trafikte yaşanan %7.6lık büyüme ile birlikte 514 milyon Singapur dolarına yükseldi. Doluluk faktörü de yüzde 1.0 büyüyerek %84.6’ya yükseldi.

Bu artış ile kapasitedeki artışın (+%6.4) önüne geçilerek, ilk yarı için bir rekora imza atıldığı açıklandı.

Kapasitedeki kaydadeğer büyümeye karşın, RASK (arz edilen koltuk başına gelir-km) yükseliş trendine devam ettiği ve ilk yarıda %1.3 artarak, 7.7 sente çıktığı bilgisi verildi.

Bu, Grubun dönüşüm programının başlatılmasından bu yana elde edilen en yüksek oran olduğu açıklandı. Bununla birlikte, uçan kargo geliri, daha düşük getiri (%-6.3) ve daha az yük taşınması (-%6.5) sonucunda 138 milyon Singapur doları (-%12.5) düşüş yaşandı.

Kargo segmentinin performansındaki kötüleşme, büyük çapta, ABD-Çin ticari ilişkilerindeki gerilimler sırasında hava taşımacılığına talepteki genel düşüşten ve Avrupa ve Asya’daki önemli imalatçı ülkelerden gelen ihracatlarda yaşanan yavaşlamadan kaynaklandığı bilgisi verildi.

Endüstrinin kilit ticaret rotalarındaki aşırı kapasitesi getirileri kötü yönde etkilendi.

Grubun gideri, birincil olarak yakıt dışı giderler nedeniyle 431 milyon Singapur doları (+%5.8) yükselerek, $7,912 milyon dolara ulaşmıştı.

Yakıt dışı maliyetler büyük çoğunlukla operasyonlardaki genişleme neticesinde artarak, 318 milyon (%+6.1) yükseldi.

Net yakıt maliyetleri 113 milyon dolar (+%5.1) artarak, 2,349 milyon dolara yükseldi.

Bunun birincil nedeni tüketilen yakıt hacminde kapasite büyümesi sonucunda yaşanan yükseliş olduğu açıklandı. (+%4.8 veya 119 milyon dolar)