Singapur’dan mali tedbirler

Singapur Havayolları yeni net varlığında tüm hissedarlara 5.3 milyar S$ ve 10-yıllık Zorunlu Dönüştürebilir Bonolar (MCB) ile 9.7S$’a kadar arz edecek.

Her ikisi de bedelli hisse ihracı ile oransal esasa göre arz edilecek ve her iki ihraç da şirketi bilançosunda öz sermaye olarak işlem görecek.

SIA aynı zamanda şirketin kısa vadeli likidite gereksinimlerini destekleyen DBS Bank ile görüşerek 4 milyar S$ değerinde bir köprü kredisi kolaylığı konusunda anlaştı.

Şirket, sermaye ve operasyonel giderleri karşılamak için sermaye artırımından gelen getirileri kullanmayı planlıyor.

Her iki ihraç da vakti geldiğinde olağanüstü genel kurulda hissedarların onayına tabi olacak.

SIA’in en büyük hissedarı Temasek Holdings karar lehine oy kullanacak ve tüm hakları ve her iki hisse ihracından kalan bilanço için iştirak taahüdü verecek.

SIA Başkanı Peter Seah konuyla ilgili şu sözleri kaydetti: “SIA Group için olağanüstü bir dönemdeyiz. Covid-19 salgının başlangıcından itibaren daha önce görülmemiş bir şekilde tüm dünyada sınırların kapatılması ile yolcu talepleri hızlı bir şekilde düşmüştür. Biz de hızlı bir şekilde kapasite küçültmeye gittik ve maliyeti düşürme önlemleri aldık. Bu krizle başa çıkmak için alınan önlemlerde birlikte çalışırken, çalışanlarımız ve birliklerimizin göstermiş olduğu destek ve bağlılık kayda değerdir. Çalışanlarımızın müşterilerimizi desteklemek ve operasyonlarımızı devam ettirmek için bu zor zamanlarda elinden geleni yaptığını görmek bana cesaret veriyor. Bu dönemde Singapurluları evlerine getirmek için de Singapur hükümetiyle yakın çalıştık. Aynı zamanda ücretsiz izindeki personelimize başka gelir imkanları sağlamak için çeşitli taraflarla da çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle Temasek’in vermiş olduğu güçlü güvenoyu için müteşekkiriz. Kurul, bu yeni kaynak yaratma paketinin SIA’in mevcut zorlukları yenmek için gerekli kaynaklara sahip olduğunu ve havacılık sektöründe liderliğimizi büyütüp güçlendirecek güçlü pozisyonda olduğunu garanti edeceğine güveni tam.”

Temasek International CEO’su Dilhan Pillay Sandrasegara konuyla ilgili şunları söyledi: “Covid-19’un özellikle havayolları ve ilgili sektör oyuncuları olmak üzere küresel seyahat endüstrisine etkisinin benzeri daha önce görülmemiştir. SIA, salgın patlak vermeden önce güçlü bir büyüme gösteriyordu. Üstelik dönüşüm yolculuğunun bir parçası olarak filo yenilemeye kendini adamıştır. Bu işlem ile SIA kısa vadeli finansal likidite zorluğunu atlatmakla kalmayacak ayrıca şirkete salgının ötesinde büyüme fırsatı tanıyacak. SIA’in kendini dönüştürme planlarına desteğimiz tam. Bu filolarının modernizasyonunu da içeriyor. Gelecek birkaç yılda yeni nesil uçak sevkiyatı, daha iyi yakıt verimliliği sağlayacak ve kapasite artırma stratejilerini karşılayacak.”

Havacılık sektörü, Singapur’un ekonomisinin kilit destek mekanizmalarından ve ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının %12’den fazlasını ve 375.000 iş imkanı sağlamakta.

Grup, Changi Havalimanı’nda gelen ve giden yolcuların yarıdan fazlasını karşılayan SIA, SilkAir ve Scoot ile havacılık ekosisteminin kalbinde bulunuyor.