Singapur’un tarihinde bir ilk

SIA Grubu bugün, 2018/19 mali yılında rekabetçi bir piyasada $1,067 milyon gibi yüksek bir işletme karı elde ettiğini, dönüşüm girişimlerinin de rekor düzeydeki bu gelir performansına katkıda bulunduğunu duyurdu.

Geçen yılki $1,549 milyon işletme karına göre bir düşüş olmakla beraber ($482 milyon ya da -%31,1 daha az), büyük oranda yakıt fiyatlarındaki %21.6 artışa bağlı olarak yakıt maliyetinde görülen 1 milyar dolar artışa (*%25,1) ve geçen yıl kaydedilen tek seferlik gelir kalemlerinin yokluğuna (-$243 milyon) rağmen Grubun temel performansı güçlü olarak açıklandı.

Yolcu artışının olumlu etkisi

%6,4 kapasite artışıyla oluşan %8,5 oranındaki trafik artışının etkisiyle yolcu uçuşu gelirinin $784 milyon (+%6.4) arttı ve buna bağlı olarak uçuş gelirindeki artış $829 milyona ulaştı.

Kapasitedeki önemli artıştan bağımsız olarak, yeni bir gelir yönetimi sistemi ve yenilenen fiyatlama ve satış süreçleri sayesinde RASK (mevcut koltuk-kilometre başına gelir cinsinden ölçülür) geçen yıla göre istikrarını bozmadı. Yolcu doluluk oranını yüzde 1,6 artışla %83,0’e ulaştıran Grup, bir rekora imza attı.

Kargo getirisindeki artışın (+%5,7), zayıflayan bir ticari ortamda azalan yük taşımacılığını (-%3,5) fazlasıyla dengeleyecek oranda gerçekleşmesiyle bu yılki kargo uçuş geliri $45 milyon (+%2,1) yükseldi.

Grubun giderleri $999 milyon (+%7,0) artarak $15,3 milyara ulaştı; bu artışın üçte ikisi, yükselen net yakıt maliyeti (+$688 milyon ya da %17,6) kaynaklı oldu.

Grubun finansal koruma öncesindeki yakıt maliyeti, ağırlıklı olarak ortalama jet yakıtı fiyatındaki varil başına $16 (+%21,6) artış nedeniyle $1,002 milyon arttı.

Yakıt fiyatlarındaki artış, geçen yıla kıyasla yükselen finansal koruma kazancı tarafından kısmen hafifletildi (+$314 milyon).

Yakıt dışı harcamaları arttı

Grubun yakıt dışı harcamaları havayolu operasyonlarının etkisiyle $311 milyon arttı.

Havayolu işletmelerinin yakıt dışı masrafları $327 milyon (+%3,4) artarak havayolu operasyonlarının genel genişleme oranı dahilinde kaldı (+%4,1). Dönüşüm programı kapsamındaki çeşitli girişimler sayesinde maliyetten tasarruf sağlandı. Bunun sonucunda, yakıt dışı birim maliyetleri %0,8 düştü.

Grubun mali yıla ait net karı $683 milyon olup bir önceki yılın aynı dönemine göre $619 milyon ya da %47,5 daha düşüktü.

Bu küçülmenin başlıca nedeni faaliyet dışı maliyetlerinin artmasına ek olarak işletme karının azalmasıydı (-$482 milyon). Grubun uçak alımları için yıl içinde daha fazla borçlanması sebebiyle net toplam kredi maliyeti $45 milyon arttı.

Grup ayrıca Virgin Australia’nın önceki çeyreklerdeki nakit dışı hesap düzeltmelerinden kaynaklanan zarardan payını aldığını da ($116 milyon) kabul etti.

SilkAir’in Airbus’tan Boeing’e geçerek yaptığı filo yenileme masraflarıyla ve firmanın SIA’ya entegrasyon hazırlıkları sırasında çıkan yeniden yapılanma maliyetleriyle bağlantılı $60 milyonluk bir maliyet kalemi daha oluştu.

Tek seferlik kalemlerin ve SilkAir ile ilgili maliyetlerin cari ve önceki mali yıldaki Grubun net karına etkileri şu şekilde özetlendi:

 FY2018/19FY2017/18
 $ milyon$ milyon
Bildirilen Net Kar6831,302
   
Tekrarlanmayan ve Diğer Kalemler hariç:  
KrisFlyer Kırılma Oranlarındaki ve Üye Avantajlarındaki Değişimler(178)
Uçak Yerlerindeki Değişimin Tazminatı(65)
VAH’nin Hesap Düzeltmelerinin Payı116
SilkAir Filo Yenileme ve Yeniden Yapılanma Maliyetleri60
Vergi Etkisi41
Düzeltilmiş Net Kar8591,100

Gruptaki ana firmaların döneme ait işletme sonuçları ise şu şekilde:

  4. Çeyrek

FY2018/19

4. Çeyrek

FY2017/18

İşletme Karı/(Zararı) $ milyon$ milyon
Ana Havayolu Şirketi 204283
SilkAir 113
Scoot (6)30
SIA Engineering 1921

Uçuş gelirindeki artış ($613 milyon), tekrarlanmayan arızi gelirin yokluğu ($243 milyon) ve artan masraflarla ($684 milyon) dengelendiği için Ana Havayolu Şirketinin işletme karı $347 milyon azalarak $991 milyona düştü.

Firma tüm güzergah bölgelerindeki yolcu uçuşlarından büyük gelir artışı sağladı (+$568 milyon ya da %5,8), ve özellikle Avrupa, Batı Asya/Afrika ve Kıta Amerikası yoğun talepten, daha atik ticari uygulamalardan ve Kıta Amerikası’nda uygulamaya konan yeni kesintisiz hizmetten payını aldı.

Genel olarak, yolcu taşımacılığı (yolcu geliri-kilometre cinsinden ölçülür) %7,0 büyürken, kapasite ise (+%4,5 – mevcut koltuk-kilometre cinsinden ölçülür) daha düşük oranda arttı.

Buna göre, yıla ait yolcu doluluk oranı %83,1’e yükselerek (yüzde +2,0 puan) rekor kırdı. RASK %1,2, ya da sabit döviz bazında %3,6 artarak bu yıl da büyüme kaydetmiş oldu.

Kargo uçuş geliri, güçlü getiri (+%5,7) azalan yük taşımacılığı (-%3,5) ile kısmen dengelenmiş olduğundan, bir önceki yılın aynı dönemine göre $45 milyon (+%2,1) arttı.

Giderdeki artış (+%6,0), özellikle yükselen yakıt fiyatlarının (+$737 milyon) ve artan yakıt tüketiminin (+$60 milyon) net yakıt maliyetinde meydana getirdiği ve yakıt için finansal koruma kazancındaki artışla kısmen azalan $535 milyonluk (+%16,6) artışa atfedilebilir.

Yakıt dışı maliyetler, operasyonların genişletilmesine ve işgücünün arttırılmasına bağlı olarak $149 milyon (+%1,8) arttı.

Silk Air

SilkAir, büyük oranda net yakıt maliyetindeki (+$30 milyon) artış sebebiyle, işletme karının bir önceki yılın aynı dönemine göre $29 milyon azalarak $15 milyon olduğunu bildirdi.

Yolcu taşımacılığında, %3,2’lik ılımlı kapasite artışına bağlı önemli büyüme görüldü (+%7,2).

Ancak, rekabetçi baskılar ve anahtar gelir dövizlerinin zayıflığı nedeniyle uçuş gelirindeki artış sadece $20 milyon (+%2,1) oldu. Tarifesiz hizmetlerden gelirin düşük (-$5 milyon) ve yakıt dışı maliyetlerin yüksek (+$10 milyon ya da %1,2) olması uçuş gelirinin daha fazla artmasını engelledi.

RASK %1,2 daraldı, ancak döviz kuru sabit tutulsaydı RASK geçen yıla oranla yatay seviyeli olacaktı.

Scoot

Scoot ise genişleme maliyetlerinin gelir artışına ağır basması yüzünden geçen yılki $78 milyonluk kardan $15 milyonluk işletme zararına geçti (-$93 milyon).

Çin seyahatlerindeki büyüme hızının yavaşlaması performansı önemli oranda etkiledi.

Yolcu trafiğindeki artış (+%14,6) kapasite artışının izinden giderken (+%15,1), yeni rakiplerin bazı güzergahlara koyduğu hizmetler getirileri zayıflattı. Bu etkenler RASK’ın %2,0 azalmasına katkıda bulundu.

Genellikle net yakıt faturasının kabarmasına (+$123 milyon ya da %27,3) ve genişleme maliyetlerine (+$169 milyon ya da %16.1) bağlı olarak giderler $292 milyon (+%19,4) arttı.

Scoot’un performansı genel olarak 787 motor sorunlarına bağlı operasyonel kesintilerin olağandışı seviyesinden de etkilenmekle beraber, firma ucuz seyahat segmentindeki büyümeden orta ve uzun vadede yararlanmanın temellerini atmaya devam etti.

SIA Engineering’in yıla ait işletme karı bir önceki yılın aynı dönemine göre $22 milyon (-%27,8) düşerek $57 milyona geriledi.

Genel olarak uçak gövdesi ve filo yönetimi faaliyetlerinin azalması nedeniyle gelirlerde $74 milyon (-%6,8) düşüş oldu.

Azalan iş yükü sebebiyle Malzeme ve taşeron maliyetlerinin düşmesine bağlı olarak giderlerde oluşan düşüş (-$52 milyon ya da %5,1) gelirdeki daralmayı rahatlattı.

Ana Firmaların 2018/19 Dördüncü Çeyrek İşletme Sonuçları

Grubun işletme karı dördüncü çeyrekte $80 milyon (-%24,0) düşerek $253 milyon oldu.

Gelirdeki $58 milyonluk (+%1,4) iyileşme net yakıt maliyetindeki artışla (+$81 milyon ya da %8,0) ve kapasite artışına bağlı yakıt dışı maliyetlerle dengelendi. Yakıt dışı maliyetler $57 milyon (+%2,1) artarak Grubun yolcu kapasitesindeki %80’lik artışın altında kaldı.

Gruptaki ana firmaların döneme ait işletme sonuçları aşağıdaki gibidir:

 4. Çeyrek

FY2018/19

4. Çeyrek

FY2017/18

İşletme Karı/(Zararı)$ milyon$ milyon
Ana Havayolu Şirketi204283
SilkAir113
Scoot(6)30
SIA Engineering1921

Bu çeyrekte, Ana Havayolu Şirketinin yolcu uçuş geliri Kuzey Asya ve Kıta Amerikasının liderliğinde, taşımacılıktaki büyümenin desteğiyle $171 milyon (+%7,0) arttı.

Business ve Premium Ekonomi kabinlerine olan talebin artmasıyla beraber kabin karışımı da gelişmeye devam ederek dövizdeki olumsuz hareketleri hafifletmeye yardımcı oldu.

Öte yandan kargo segmentinde, bu çeyrekteki zorlu ticari koşulların bir yansıması olarak kargonun azalmasıyla beraber (-%6,8) gelirde $34 milyonluk (-%6,6) daralma görüldü.

Genel gelir artışı, önceki yıldaki KrisFlyer programı kırılma oranı düzeltmesi ve uçak teslim yerlerindeki değişimlerin tazmini ile ilgili olup tekrarlanmayan arızi gelirlerin ($68 milyon) yokluğu ile de kısmen dengelendi.

Yakıt (+$73 milyon ya da %8,8) ve operasyondaki büyüme nedeniyle maliyetlerde görülen artışla (+$123 milyon ya da %4,2) beraber, Firmanın işletme karı $79 milyon azalarak $204 milyon oldu.

SilkAir, kısmen düşük maliyetler nedeniyle işletme karında $8 milyonluk gelişme kaydetti. Yolcu uçuş geliri geçen yıla kıyasla %1,2 RASK artışıyla ve doluluk oranındaki yüksek yolcu trafiğine (+%4,3) bağlı 3,7 yüzde puanı artıştan hız alarak $3 milyon yükseldi. Kısmen bu çeyrekte yapılan uçuşların sayısındaki azalma nedeniyle giderler düştü.

Scoot bir önceki yılın aynı dönemine göre $6 milyon işletme zararı, $36 milyon gerileme bildirdi.

Bu zayıf performans kapasite enjeksiyonunun (+%10,9) öncülük ettiği ve gelir artışını geride bırakan gider artışına (+$49 milyon ya da %11,9) atfedilebilir.

Yolcu uçuş geliri yolcu taşımacılığındaki %8,5 büyümenin desteğiyle $20 milyon (+%4,8) arttı, ama RASK kısmen doluluk oranındaki 1,9 yüzde puanlık düşüş nedeniyle %5,8 azaldı.

İşletme performansının zayıflaması (-$80 milyon) ve SilkAir’in filo yenilemesine ve yeniden yapılanmasına bağlı işletme dışı kalemlerdeki artış nedeniyle, Grubun bu çeyrekteki net karı $78 milyon (-%27,8) düşerek $203 milyon oldu. Karlılığın azalmasına bağlı olarak vergilerin düşmesiyle bu sorunlar kısmen giderildi.