THK Üniversitesi’nden açıklama

Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nden son dönemde basında çıkan zorunlu bağış alındığı yönündeki haberlere ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada bağışların gönüllü olarak alındığı ve pilotaj bölümü için ilave kaynağa ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Konuya ilişkin THK Üniversitesi’den yapılan açıklama şöyle:

“Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve özellikle Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj bölümü ile ilgili son günlerde internet haber sitelerinde paylaşılan haberlere ilişkin bilgileri sizler vasıtasıyla değerli halkımız ve velilerimiz ile paylaşmak isteriz.

1925 yılında Atatürk’ün kurmuş olduğu Türk Hava Kurumu Derneğinin şemsiyesi altında THK kuruluşları faaliyet göstermekte olup tüm varlıklar Derneğe aittir. Öncelikle bilinmesinde yarar olan husus, Üniversitemiz yönetimine kayyum atanmadığı aksine Üniversitemizin olağan usullerle varlığını devam ettiren yönetim organları ile akademik hayatına devam ettiğidir.

Üniversitemiz THK’un kendi mülklerinde faaliyet göstermekte olup, SGK ve Vergi Borcu dışında yatırım kredisi veya piyasaya yüklü miktarda borcu bulunmamaktadır. Pilotaj bölümü öğrencilerimizin uçuşlarını hızla tamamlamak için ilave kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçta esasen aşağıda açıklandığı şekliyle ortaya çıkmıştır.

Bahse konu Pilotaj bölümü öğrencilerimizden dört yıllık eğitim bedeli ve dolar bazlı uçuş bedeli alınması gerekirken, sadece Türk Lirası sabit ücretli olarak eğitim ücreti alınmıştır. Başka bir ifadeyle tüm pilotaj bölümü öğrencileri eğitimin gerçek maliyetine göre büyük oranda burslu gibi kaydedilmiştir. Bu öğrencilerimizin toplam uçuşlarının yarıya yakını üniversitemizce tamamlanmış, ancak kalan toplam 30.000 saatin üzerinde uçuşun Üniversitemiz ve Kurucu Vakfın imkanları ile yapılmasında kaynak ihtiyacı nedeniyle gecikmeler yaşanmıştır. Velilerimizden ilave ücret talebi olmaksızın bu uçuşlar eğitim öğretime başlama yılı ve başarı puanı esas alınarak planlanıp sürdürülmektedir. Öğrencilerimiz teorik ve uçuş derslerinin bitiminde objektif ölçme ve değerlendirme kriterlerine göre Üniversitemiz ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sınavlara tabi tutulmaktadır. Bu şekilde yapılan sınavlar neticesinde başarı gösteren öğrencilerin kasten başarısız sayıldığı gibi asılsız ve boş iddialar, esasen üniversitemiz akademik başarısı  ve imajını kasten karalama amacını taşımaktadır.

Pilotaj bölümü öğrencilerinin uçuşları kaynak sıkıntısına rağmen Kurucu Vakfımızın şirketi olan Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi (TUA) imkanları da kullanılmak suretiyle sürdürülmektedir. Bu uçuş okulumuzun 25 adet tek ve çift motorlu uçağı ve 40 civarında hocası ve iki adet ücretsiz kullandığı havaalanı bulunmaktadır. Pilotaj uçuş eğitimi tek tek yapılmakta ve ciddi kaynak gerektirmektedir. Uçuşların hızla devam ettirilmesi için uçak yakıtı olan avgaz alımı, uçakların periyodik bakımı ve eğitmen maliyetlerinin sürekli olarak karşılanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Türk Hava Kurumu Derneği, Vakıf şirketlerindeki sorunların çözümü ve kaynak temini ile ilgili çalışmalarımıza devam edilmekte ve elde edilen kaynaklar ölçüsünde uçuşlar sürdürülmektedir.

Gecikmelerin nedeni konusunda Pandemi öncesinde tüm velilerimiz ile bir toplantı tertip edilmiş ve bu bilgiler paylaşılmıştır. Bu toplantıda uçuşların daha da hızlandırılması için gönüllü olarak velilerimizin desteği istenmiş ve sonucunda Türk Hava Kurumu Havacılık Vakfına şartlı olarak bağış yapacak velilerimizin öğrencilerine Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi’nde Üniversite uçuşlarına sayılmak üzere ilave uçuş yaptırılmaya başlanmıştır. Bu uygulama sonucu tüm öğrencilerimizin toplam uçuş saati velilerimizin gönüllü katkısıyla azalmakta ve yapılması gereken uçuş süresi kısalmaktadır. Bu uygulama gönüllü olup, uygulamaya katılmayan öğrencilerimiz de Üniversite ve Kurucu Vakıf imkanlarıyla uçurulması gereken saat azaldığından daha erken uçuş imkanına kavuşmaktadır.

2020 yılında pandemi dolayısıyla çeşitli aksamalar yaşanmıştır. YÖK mevzuat ve talimatları ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün mevzuat ve talimatları doğrultusunda eğitim ve öğretimine devam edilmektedir. Uçuşların daha da hızlandırılması için daha fazla kaynağın hızla temini gerekmekte, bu amaçla velilerimizin gönüllü katkılarından başka, havacılıkta yaşanan ciddi daralmaya rağmen Vakıf ve Üniversite imkanlarıyla kaynak temini çalışmalarımız sürmekte ve THK’nın tüm imkanlarıyla sorunun hızla çözülmesine gayet gösterilmektedir

Kamuoyunun bilgisine arz olunur.

Cenap AŞCI

THK Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı