THY ücretsiz izne mi hazırlanıyor?

Havayolu Çalışanları Sendikası HAVASEN, koronavirüs nedeniyle havacılıkta yaşanan kriz durumu ve alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada koronavirüs nedeniyle havayolu ulaşımının ciddi şekilde etkilendiğine vurgu yapıldı.

Dünya genelinde bazı havayolları bu durum karşısında çalışanları işten çıkartma yada ücretsiz izin seçeneklerini gündeme alırken, HAVA-SEN açıklamasında Türk Hava Yolları’nda da ücretsiz izin için hazırlıklar yaptığı belirtildi.

HAVA-SEN açıklamasında THY yönetiminin ücretsiz izinden önce farklı gider kalemlerinde tasarrufa gidebileceği belirtilen açıklama şu şekilde oldu:

“Son haftalarda hızla yayılan Yeni Tip Coronavirüs’ün giderek ulaşımı ve seyahat özgürlüğünü kısıtladığı bir döneme girilmiş bulunmaktadır. Birçok havayolu virüs vakalarının ve ölümlerin hızla arttığı ülkelere uçuşlarını durdurmaktadır. Bu nedenle havacılık sektörü, daha önce yaşanan SARS ve MERS krizlerinden daha ağır bir tabloyla karşı karşıyadır. 

Havayollarımızın da aynı sorunu yaşadığı ve ülkemize sözkonusu virüsün girmemesi için uçuşları durdurma kararı aldığı görülmektedir. Alınan kararlar son derece isabetlidir. Halk sağlığı, ekonomik kaygılar ve ticari beklentilerden çok daha önemli ve önceliklidir.

Ülkemiz havayollarının uçuş durdurma kararlarının ticari açıdan sorun yaratacağı açık olmakla birlikte doğacak gelir kaybını telafi edebilmek için çalışanlardan istenecek özveriyi en sona bırakarak diğer harcama kalemlerinden tasarruf edilebilecek alanları belirlemesinde fayda bulunmaktadır. Asıl beklentimiz bu süreçte işverenin öncelikle; 

–    Yönetici personelin ücretlerinde indirime gitmesi,
–    Reklam,
–    Sponsorluk
–    Makam araçları,
–    TEFRİŞ VE DEKORASYON HARCAMALARI
–    Temsil-ağırlama giderleri vb.  harcamaların kesilmesi yoluyla tasarrufa gitmesidir. 

Ancak üzülerek ifade etmek gerekir ki, tarafımıza gelen duyumlar, THY’de personelin ücretsiz izne çıkarılmasının planlandığını göstermektedir. Sektörün son derece kırılgan olduğu bir dönemde, havacılık çalışanlarına ücret ödemeden personel statüsünü askıya almak en son düşünülmesi gereken bir alternatiftir. 

Mevcut yasal düzenlemelere göre ücretsiz izne çıkmaya zorlanacak personelin özlük haklarında ciddi kayıplar olacak ve kira, genel giderler, okul taksidi gibi zorunlu ödemelerini karşılamaları mümkün olmayacaktır. Yaşanan olağanüstü süreçte, personelin en azından hayati ihtiyaçlarını karşılayacak, SGK ve diğer özlük haklarında kayıp YARATMAYACAK yeni bir teklif sunmak şirkete olan aidiyeti korumak bakımından da son derece önemlidir.

Külfeti adil ve dengeli bir biçimde dağıtacak bir formül üzerinde, çalışanlarla mutabık kalınarak bir çözüme ulaşılması HAVA-SEN olarak temennimizdir. 

Uçuş emniyetinden taviz VERİLMEMESİ ESAS OLMAK üzere, sorumlu sendikacılık anlayışı gereği HAVA-SEN olarak önerimiz; tüm bu kalemlerden tasarruf yapılmasına rağmen yine de ekonomik bir zorunluluk söz konusu olursa yukarıda izaha çalıştığımız formülün uygulanması ve işten çıkartma seçeneği asla düşünülmeden, İş Kanunu’na aykırı olan zorunlu ücretsiz izin uygulamasına da başvurulmadan, iyi günde-kötü günde şirketlerine ve Türk Sivil Havacılığı’na katkı veren uçuş çalışanlarının istihdamlarının sürdürülmesidir.”