THY’de genel kurul tarihi belli oldu

Türk Hava Yolları 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 24 Mayıs’ta yapılacağını duyurdu.

Konuya ilişkin THY’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

THY tarafından KAP’a gönderilen açıklama şu şekilde:

Ortaklığımız Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 24 Mayıs 2024, Cuma günü, saat 15:00’te Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu’nda yapılmasına karar verildiği belirtildi. Yönetim kurulunun temettü dağıtılmamasına ilişkin teklifinin de görüşüleceği genel kurul gündem maddeleri şu şekilde;

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2 – 2023 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi ve Topluluk Denetçisi’nin Bağımsız Denetim Raporlarının okunması,
4 – 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 – Yönetim Kurulu’nun Ortaklığın 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası,
6 – 2023 yılı Kar Payı Dağıtımı’na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlerinin belirlenmesi,
8 – Denetçi ve Topluluk Denetçisi’nin seçimi,
9 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
10 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair bilgi verilmesi,
12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – Dilek ve temenniler, kapanış.

Etiketler: