THY’den çalışanlarına: “Ya imzalayın ya da..”

Türk Hava Yolları İstihdam Başkanlığı’ndan bugün akşamüstü saatlerinde çalışanlarına yeni çalışma kurallarını açıklayan bir bilgilendirme gönderildi.

Yapılan açıklamada çalışanların yeni anlaşma kurallarını ya imzalamaları ya da iş akitlerinin sonlandırılacağı bildirildi.

İşte THY çalışanlarına gönderilen ültimatom niteliğindeki o açıklama:

Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

İstihdam Başkanlığımızca Covid-19 küresel salgın sürecinde gönderilen personel duyurularımızda da ifade edildiği üzere salgının tüm sivil havacılık sektöründe olduğu gibi Ortaklığımız faaliyetleri ve gelir gider dengesi üzerinde meydana getirdiği olağanüstü durum, tüm maliyet kalemlerimizde olduğu gibi personel maliyetlerinde de ciddi kesintiler yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda;

Toplu İş Sözleşmesine tabi çalışanlarımıza ilişkin yeni ücret düzenlemeleri konusunda yetkili sendika ile anlaşma sağlanmıştır.

Siz değerli çalışanlarımızdan, Toplu İş Sözleşmesine tabi olanların ücretleri; 31.08.2020 tarihli Toplu İş Sözleşmesi Protokol ile belirlendiği şekilde; Toplu İş Sözleşmesine tabi olmayanların ücretleri de Yönetim Kurulumuzun 31.08.2020 tarihli kararına istinaden protokol ile belirlenen ücretlerin %3 eksiği olarak, 01.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

Covid-19 salgın süreci nedeniyle, olağanüstü ekonomik şartların ortaya çıkardığı zorunluluktan kaynaklanan ve yetkili Sendika ile yapılan Protokol çerçevesinde mutabık kalınarak yapılan bu esaslı değişikliğe ilişkin olarak siz çalışanlarımızın bireysel yazılı onayına da ihtiyaç duyulmaktadır.

Aşağıdaki yönlendirmeler çerçevesinde, yeni ücret düzenlemesine yazılı onay veren çalışanlarımız ile yeni ücretler üzerinden çalışılmaya devam edilecek, yazılı onay vermeyen çalışanlarımızın iş akitleri, iş kanunumuzun 22’nci maddesi çerçevesinde kıdem ve ihbar tazminatı ödenerek feshedilecektir (fesih yasağı süresince ücretsiz izin uygulanacaktır);

01.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni ücret teklifini, en geç 6 iş günü içerisinde (08.09.2020 tarihi mesai bitimine kadar) kabul veya reddinize ilişkin beyanın aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda yapılması gerekmektedir:

*Linke<https://webapps01.thy.com/sites/tkforms/istihdam/Lists/Protokol/Item/newifs.aspx> tıklayarak protokolü okuyunuz ve protokolün altında yer alan “kabul ediyorum” veya “kabul etmiyorum” beyanlarından birini işaretleyiniz. İşlemi, kendi oturumunuzun açık olduğu bir bilgisayardan yapmalısınız.

*Ücret değişikliğini kabul etmeniz halinde linkte yer alan “Kabul Beyan Dilekçesi Formatı”nın çıktısını alarak imzalayınız ve linkteki ilgili alana yükleyiniz. Dilekçenin çıktısını alma imkânınız yok ise kendi el yazınızla yazarak imzalayıp yükleyebilirsiniz.

Ücret değişikliğini kabul etmeyerek iş akdinizi kendiniz feshetmeyi tercih etmeniz durumunda, linkte yer alan “Fesih Beyan Dilekçesi Formatı”nı kullanarak ya da aynı formatta kendi el yazınızla dilekçenizi yazıp imzalayıp yükleyebilirsiniz.

Yönetim Kurulumuzun 31.08.2020 tarihli kararı çerçevesinde, 6 iş günü onay süresi içinde iş akdini bu şekilde kendisi fesheden çalışanlarımıza da kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi yapılacaktır.

Etiketler: