Boeing 10 yıllık öngörüsünü açıkladı

Boeing, COVID-19 etkilerinin sonrasında sektörüm toparlanma işaretleri gösterdiği ticari uçaklar, savunma ve uzay pazarına yönelik yıllık tahminlerini yayınladı.

Boeing’in uzun vadeli piyasa dinamiklerine ilişkin analizini sunan 2021 yılı Boeing Piyasa Görünümünde (BMO), ticari uçaklar ve satış sonrası hizmetler piyasasının toparlanmaya başladığı belirtilirken, küresel savunma, uzay ve savunma hizmetleri piyasasının istikrarını koruduğu ifade edildi.

BMO, Boeing’in sağladığı havacılık ve uzay ürünleri ve satış sonrası hizmetlere yönelik gelecek on yılda 9 trilyon dolar değerinde bir pazar öngörüyor.

Geçen yıla ve pandemi öncesindeki 2019 yılına ait sırasıyla 8,5 ve 8,7 trilyon dolar düzeylerindeki tahminlerin üstüne çıkılması, pazarın toparlanma yönünde devam eden ilerleyişini yansıtıyor.

Boeing Strateji Direktörü Marc Allen, “Bir yandan sektörümüzün toparlanma evresine girmesiyle yeni küresel ihtiyaçları karşılamaya odaklanırken, diğer yandan havacılığın uzun vadeli büyümesine olan güvenimizi sürdürüyoruz. Bilim insanlarının COVID-19 aşılarını düşünülenden daha hızlı bir şekilde bulmaları ve yolcuların uçak seyahatine duydukları güçlü güven cesaretimizi artırıyor” dedi.

Mevcut Piyasa Görünümü 

Boeing’in yeni Mevcut Piyasa Görünümü (CMO), küresel piyasanın Boeing’in 2020 yılında tahmin ettiği şekliyle büyük oranda toparlandığını işaret ediyor.

Yurtiçi uçak seyahatine olan talep toparlanma sürecine öncülük ederken, buna sağlık ve seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesi sonrasında bölge içi pazarların da dâhil olması ile uzun mesafeli yolculuğun 2023-2024 yıllarında pandemi öncesi seviyelere ulaşması bekleniyor.

CMO, Boeing Piyasa Görünümü kapsamında, önümüzdeki on yılda küresel düzeyde 3,2 trilyon dolar değerinde 19.000 ticari uçağa ihtiyaç duyulacağını öngörüyor.

Boeing’in yirmi yıllık ticari tahmini, geçen yıla ait tahminden yaklaşık 500 uçak artarak, 2040 yılına kadar toplam değeri 7,2 trilyon değerinde 43.500’den fazla uçak talebi olacağını öngörüyor.

Rapora göre, kayda değer bir büyüme alanı olarak, yeni ve dönüştürülmüş modellerin de aralarında bulunduğu özel kargo uçaklarına olan talebin artması bekleniyor.

CMO, genişleyen e-ticaret ve hava taşımacılığının hızı ve güvenilirliğiyle birlikte hava kargoya yönelik sürekli artan talebin sonucunda, küresel kargo uçağı filosunun 2040 yılına kadar pandemi öncesi filodan yüzde 70 daha büyük olacağını öngörüyor.

Boeing Ticari Uçaklar Başkan ve CEO’su Stan Deal, “Havacılık sektörü toparlanma yönünde önemli bir aşama kaydetmiş olup; Boeing’in 2021 yılı tahmini, piyasanın esnekliğine duyduğumuz güveni yansıtmaktadır. Mevcut zorluklar konusunda gerçekçi olmaya devam ediyoruz, ancak yolcuların ve devletlerin hava yolculuğunun güvenilirliğine ve sağlanan sağlık koşullarına duyduğu güven ile birlikte yolcu trafiğinin geçtiğimiz yıl süratle toparlandığını gördük. Havacılık sektörü insanları bir araya getirme ve kritik malzemeleri taşıma noktasında önemli rol oynamaya devam ediyor” dedi.

Önümüzdeki 20 yıllık yeni CMO tahmininde öne çıkanlar şöyle:

  • COVID-19 aşılarının ulaşılabilirliği ve dağıtımı, hava yolculuğunun kısa vadeli toparlanma sürecindeki en önemli faktör olmaya devam edecek. Devletler yurtiçi kısıtlamaları hafifletip, sınırlarını uluslararası seyahate açarken, aşı dağıtımını daha yaygın şekilde yürüten ülkeler hava yolculuğunda hızlı bir toparlanma gösterdi.
  • Geçen yıla ait tahminde olduğu gibi, yolcu trafiğinin yılda ortalama yüzde 4 artması öngörülüyor.
  • Küresel ticari filo 2040 yılına kadar 49.000 uçağı geçecek. Çin, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik ülkelerinin her biri yeni uçak teslimatlarının yaklaşık yüzde 20’sine tekabül ederken, kalan yüzde 20 ise diğer yükselen piyasalara gidecek.
  • Pandemi öncesindeki görünüme benzer şekilde, 32.500’den fazla dar gövdeli uçak talebi olması ve bu modellerin önümüzdeki 20 yıldaki uçak teslimatlarının yüzde 75’ini oluşturması bekleniyor.
  • Havayolu şirketleri, filo yenilemesini desteklemek ve daha uzun mesafeli pazarlarda uzun vadeli yolcu ve hava kargo talebi artışını karşılamak üzere, 2040 yılına kadar 7.500’den fazla geniş gövdeli uçağa ihtiyaç duyacak. Bu rakam, 2020 yılı tahmininden fazla olmakla beraber 2019 yılı tahminine göre yüzde 8’lik bir düşüş gösteriyor.
2021-2040 yılları arası uçak talebi
Uçak tipiKoltuk sayısıToplam teslimat sayısı 
Bölgesel jetler90 ve altı2.390
Dar gövdeli uçaklar90 ve üstü32.660
Geniş gövdeli uçaklar7.670
Geniş gövdeli kargo uçakları890
Toplam43.610

Satış Sonrası Hizmetler Piyasa Görünümü

Boeing, sunduğu satış sonrası hizmetlere yönelik 2030 yılına kadar 3,2 trilyon dolar değerinde pazar fırsatı öngörüyor.

Ticari, iş ve genel havacılık hizmetleri bu pazarın 1,7 trilyon dolarını, devletlere yönelik hizmetler ise 1,5 trilyon dolarını oluşturuyor.

Müşteriler, büyümeyi sürdürmek ve güçlü kargo talebini karşılamak için daha mütevazı operasyonlara yönelirken, içinde analitik çözümlerin, kabin içi değişikliklerinin ve kargo uçağı dönüştürme hizmetlerinin de yer aldığı dijital çözümler, satış sonrası hizmetler pazarının uzun vadeli görünümünde parlak noktalar olarak ortaya çıkıyor.

Yeni uçak tiplerine personel geçişi, sertifikasyon güncellemeleri ve pandemi sebebiyle verilen araların sonrasında aktif hizmete dönüş sebebiyle eğitim hizmetlerine olan talep kısa vadede bir artış gösterecek.

Bakım, yedek parça ve tedarik zinciri gibi uçak kullanımına bağlı olan hizmetlere yönelik talep piyasanın toparlamasını takiben devam edecek.

Boeing Satış Sonrası Hizmetler Başkan ve CEO’su Ted Colbert, “Müşterilerimiz büyüme hazırlıkları yapıyor. Filo değişiklikleri ve devam eden yedek parça tüketiminin küresel filo genişlemesiyle birlikte ilerleyeceğini görüyoruz. Bu talep, filo hazırlığı, güvenilirliği ve verimliliğini geliştirmek üzere dijital araç ve hizmetlerin süreklilik gösteren bir şekilde benimsenmesiyle birlikte artacak” dedi.

Savunma ve Uzay Piyasa Görünümü

BMO, ayrıca, savunma ve uzay alanında, geçen yıla ait tahminde olduğu gibi, gelecek on yılda 2,6 trilyon dolar değerinde pazar fırsatı oluşacağını öngörüyor.

Jeopolitik ve güvenliğe ilişkin zorlukların şekillendirdiği kalıcı talepler, bu geniş ve istikrarlı pazarları oluşturuyor.

Harcamalara ilişkin bu öngörü, askeri uçakların, otonom sistemlerin, uyduların, uzay araçlarının, diğer ulusal ve uluslararası savunma ürünlerinin süregelen önemini yansıtıyor.

Harcamaların yüzde 40’ının ABD harici ülkelerde gerçekleşmesi bekleniyor.

Boeing Savunma, Uzay ve Güvenlik Başkan ve CEO’su Leanne Caret, “Küresel savunma ve uzay pazarının gösterdiği esnekliğin ve istikrarın farkındayız, ancak tehdit ortamı evrim geçirmeye devam ediyor. Geleceğin mücadelesini kazanmak için hız ve esneklik gerekiyor. Boeing olarak, müşterilerimizin, önümüzdeki on yıllar boyunca platformlarımıza en hızlı şekilde uyum sağlamalarını ve onlardan en yüksek değeri elde etmelerini sağlayacak şekilde tasarlamaya, test etmeye, inşa etmeye ve güçlendirmeye kararlıyız. Güvenlik, kalite ve dürüstlüğe dayanan misyonumuz, küresel müşterilerimize dijital olarak en ileri, yalın ve verimli şekilde üretilen ve akıllıca desteklenen çözümler sunmak” dedi.

Pilot ve Teknisyen Görünümü 

Ticari havacılık endüstrisi pandemi sonrası toparlanma sürecine devam ederken, düzenli personel temini ve etkili eğitim, havacılık ekosisteminin sağlık, güvenlik ve refahını sürdürmede büyük önem taşımaya devam ediyor.

Nitelikli yeni havacılık personeline olan uzun vadeli talep güçlü olmayı sürdürüyor.

Önümüzdeki yirmi yılda küresel ticari filoyu uçurmak ve bu filonun bakımını sağlamak için aralarında 612.000 pilot, 626.000 bakım teknisyeni ve 886.000 kabin ekibi üyesinin bulunduğu 2,1 milyondan fazla personele talep olacağı öngörülüyor.

İleriye Dönük Beyanlara İlişkin Uyarı

Boeing’den 10 yıllık öngörüye ilişkin yapılan açıklamada bu verilerin ve planların tahmin çerçevesinde yapıldığı ve zaman içinde değişim gösterebileceği belirtildi.

Konuya ilişkin Boeing açıklaması şöyle:

“Bu basın bülteninde yer verilen bazı ifadeler, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Davaları Reformu’nun kapsamı dâhilinde “ileriye dönük” olabilir. “Yapılabilir”, “yapılmalı”, “bekliyor”, “amaçlıyor”, “tasarlıyor”, “planlıyor”, “inanıyor”, “tahmin ediyor”, “hedefliyor”, “öngörüyor” şeklinde ve benzeri ifadeler genel olarak ileri dönük beyanları işaret eder.

Gelecek planlarımıza, iş beklentilerimize, mali durumumuza ve faaliyet sonuçlarımıza ilişkin ifadelerin yanı sıra herhangi bir tarihi veyahut güncel olguyla doğrudan ilişkisi olmayan ifadeler, ileriye dönük beyan örnekleri arasındadır. İleriye dönük beyanlar, oluşturulduğu sırada kabul edilebilir olduğuna inandığımız ancak doğruluğu kanıtlanmamış beklentiler ve varsayımlara dayanmaktadır. Bu beyanlar garanti değildir ve tahmin edilmesi zor olan durumlarda risklere, belirsizliklere ve değişikliklere tabidir.

Aralarında COVID-19 pandemisi ve ilgili sektörel etkiler, 737 MAX’ın sivil havacılık otoritelerince onaylanmasını çevreleyen zamanlama ve koşullar, planlananın altında seyreden üretim ve/veya teslimat hızları, müşteri ve tedarikçilerle yapılan mütalaalar, ABD ve küresel düzeydeki ekonomik koşullar, bizi veya müşterilerimizi etkileyebilecek genel piyasa ve sektör koşulları, müşterimize ve tedarikçilerimize duyduğumuz güven ve uçak üretim sisteminin sağlamlığının bulunduğu birçok faktörün yanı sıra zaman zaman ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yaptığımız başvurularda açıklanmış diğer önemli faktörler, gerçek sonuçların ileriye dönük ifadelerden fiziki ve olumsuz olarak farklılık göstermesine neden olabilir. Herhangi bir ileriye dönük beyan sadece yapıldığı tarih itibariyle geçerlidir; yeni bilgiler ve gelecekteki olayların sonuçları dâhil olmak üzere, yasanın gerektirdiği durumlar haricinde, ileriye dönük beyanları güncelleme veya gözden geçirme yükümlülüğü üstlenmiyoruz.”

 

Etiketler: