30’ncu kez kar açıkladı

Emirates Grubu, yayınladığı 2017-18 Yıllık Raporunda, 31 Mart 2018 tarihinde sona eren mali yılla ilgili olarak, geçen yıla göre %67 artışla, 1,1 milyar dolar bedelinde kar elde ettiğini bildirdi.

Grup’un geliri 27.9.milyar dolar bedeline ulaşarak, geçen yılın sonuçlarına göre %8 artış sağladı ve Grup’un nakit bilançosu, mart ayında çıkarılan tahvilin ve mart sonunda Paskalya tatillerinin erken başlamasının da desteği ile %33 artarak 6,9 milyar dolar bedeline ulaştı.

Genel kara paralel olarak, Grup, Dubai Yatırım Kuruluşu’na 545 milyon dolar beyanında bulundu.

Mali sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emirates Havayolu ve Grubu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Şeyh Ahmed Bin Saeed Al-Maktoum: “2017-18 dönemindeki iş koşulları iyileşse de zorlu olmaya devam etti. Siyasi istikrarsızlığın sürdüğünü, maliyetlerimizi arttıran petrol fiyatı artışları ve amansız rekabet nedeni ile marjlarda aşağıya yönelik baskı olduğunu gördük. Olumlu tarafında ise, küresel hava kargo endüstrisindeki sağlıklı toparlamadan ve ABD doları karşısında başlıca kurlarda oluşan görece güçlenme sayesinde faydalar elde ettik. Her zaman için, geleceğe yönelik bakış açımızı kaybetmedik. 2017-18 döneminde, Emirates ve dnata, art arda 30 yıl kar elde ederek, işletmenin her kesiminde büyüme sağlayıp ve gelecekteki başarımızı teminat altına alacak inisiyatiflere ve altyapıya yatırım yapmaya devam etti” dedi.

2017-18 döneminde, Grup, hava taşıtı ve ekipmana, modern tesislere, en son teknolojilere ve personele 2,5 milyar dolar bedelinde yatırımlar yaptı.

Emirates ayrıca, 2022 yılından itibaren teslim edilecek olan 40 Boeing 787-10 Dreamliner için 15,1 milyar dolar bedelindeki sözleşme ve 16 opsiyonu ile birlikte, 36 ek A380 hava taşıtına yönelik US$ 16 milyar bedelindeki sözleşmeler ile iki önemli taahhüdü olduğunu açıkladı.

Yıl içerisinde, dnata’nın kilit yatırımları şunları içerdi: AirLogistix USA’nın iktisabı ile birlikte ABD kargo pazarına girmesi; London Gatwick, Amsterdam-Schiphol ve Adelaide’deki yeni antrepolar ve ekipmanla birlikte kargo kabiliyetlerinin genişletilmesi; Dublin ve Melbourne’daki yeni catering tesisleri, Karachi ve Melbourne’daki yeni marhaba yolcu salonları.

80’den fazla bağlı kuruluşu dahilinde, Grup’un toplam işgücü %2 azalarak 103,363’e indi ve Emirates ve dnata dahilindeki genel verimlilik iyileştirmesinin bir parçası olarak, 160 farklı uyruğu temsil etti.

Emirates’in performansı

Emirates’in toplam yolcu ve kargo kapasitesi, 2017-18 sonu itibarı ile, önceki 61 milyar sınırını aşarak 61,4 milyar ATKM bedeline ulaştı ve dünyanın en büyük uluslararası taşıyıcısı olma konumunu güçlendirdi. Şirket, 2016-17 dönemi sonrasında yıl boyunca, kapasitesini, %2 gibi ılımlı bir oranla arttırdı ve kazançlarını iyileştirmeye odaklandı.

Emirates, mali yılda, geçen yılın rekor rakamının ardından, sekiz A380 ve dokuz Boeing 777-300ER’den ibaret olan 17 yeni uçak satın aldı.

Aynı zamanda, sekiz eski uçağını da aşamalı olarak hizmetten kaldırıldı ve bu da filosundaki toplam adedi, mart sonu itibarı ile 268’e çıkardı.

Filoda, 25 uçağı içeren filo dönüşümü, yine bir yıl içerisinde yürütülen en geniş dönüşümlerden birisi idi ve Emirates’in ortalama filo yaşını 5,7 yıl gibi genç bir yaşta tutmaya devam etti.

Bu da Emirates’in, çevre, operasyonlar ve müşteriler için daha iyi olan genç ve modern bir filo işletmeye yönelik stratejisinin altını çiziyor.

Şirket, dünyanın en büyük çaplı Boeing 777 ve A380 işleticisi olmaya devam ediyor, her iki hava taşıtı da günümüzde göklerde dolaşan en modern ve ekili geniş gövdeli uçakları arasında.

Yüksek düzeyde rekabetçi iş ortamı nedeni ile ücret ayarlamaları ve seyahat edenlerin taleplerini etkileyen siyasi zorluklar olmasına rağmen, Emirates gelirini 25,2 milyar dolar bedeline çıkarabildi.

Yılların ardından ilk kez, Emirates’in kilit marketlerinin çoğundaki kurlar karşısında ABD dolarının değer kaybetmesi, şirketin tabanında 180 milyon dolar değerinde olumlu etki yarattı.

2016-17 mali yılı sonrasında, toplam işletme maliyetleri %7 artış gösterdi. Mali yıl içerisinde, jet yakıtının ortalama fiyatı, %15 gibi keskin bir artış sergiledi.

Kapasite artışına paralel olarak %3 daha yüksek olan artışla birlikte, şirketin yakıt faturası, geçen yıla göre, %18 olarak büyük bir artışla, 6,7 milyar dolar değerine ulaştı.

Yakıt, 2016-17 dönemindeki %25 oranına göre, şu anda işletme maliyetlerinin %28’sini oluşturuyor ve şirket için en yüksek maliyet bileşeni olmaya devam etti.

Şirket, tüm pazarlardaki güçlü rekabetçi baskıyı başarılı bir şekilde yönetti ve karını 762 milyon dolar bedeline çıkardı; bu, geçen yılın sonuçlarına göre %124’lük artış ve %3 kâr marjı olduğunu ortaya koydu.

Emirates, 58,5 milyon (%4’ün üzerinde) rekor sayıda yolcu taşıdı ve %77,5’lik bir Yolcu Koltuk Faktörü elde etti. Geçen yılın %75,1’lik oranı karşısında elde edilen yolcu koltuk faktörü artışı, koltuk kapasitesindeki %2 gibi ortak düzey bir artışa rağmen, pek çok pazardaki siyasi belirsizlik karşısında başarılı kapasite yönetiminin bir sonucu olarak açıklandı.

Emirates mali yılı 5,6 milyar dolar bedelindeki sağlıklı ve arttırılmış düzeydeki nakit varlıkları ile kapattı.

Emirates SkyCargo

Emirates SkyCargo, dirilen piyasada güçlü bir performans sergiledi ve şirketin genişleme faaliyetlerinde, toplam taşımacılık gelirlerine %14’lük katkısı ile, bütünleyici bir rol oynamaya devam ediyor.

Hızlı değişen talep parametreleri olan bir hava taşımacılığı pazarında, Emirates’in kargo bölümü, 3,4 milyar dolar değerinde bir gelir elde ettiğini bildirdi; bu, geçen yılın%17’lik bedeline oranla etkileyici bir artış.

Bu arada da taşınan tonaj, %2 gibi hafif bir artışla, 2,6 milyon tona ulaştı.

Bu sene, her bir Kilometre Yük Tonajı (FTKM) yük getirisi %14 artarak, endüstri için oldukça olumlu bir pazar ortamı olduğunu ve başlıca kur değerleri karşısında ABD dolarının zayıfladığını ortaya koydu.

dnata performansı

59 yıllık geçmişinde, 2017-18 yılı dnata’nın en karlı yılı oldu ve ilk kez 359 milyon dolar kar oranını yakaladı.

Önceki yılın güçlü sonuçları üzerinde gelişen dnata gelirleri 3,6 milyar dolar bedeline yönelik %7’lik bir artış sergiledi.

dnata’nın uluslararası ticari faaliyetleri, şu anda gelirlerinin %68’ini oluşturuyor.

2017-18 dönemindeki kilit inisiyatiflerinden birisi de iş destek fonksiyonlarını dönüştürecek ve sürekli büyüme ve gelişme için, daha iyi karar vermeye, yönetmeye, verimliliğe ve ölçülebilirliğe imkân tanıyan gerçek zamanlı bilgileri temin edecek olan yeni İşletme Kaynak Planlama (ERP) uygulamasını gerçekleştirmek üzere yola çıkması oldu.

2017-18 döneminde, dnata’nın işletme maliyetleri buna göre, %8 artış göstererek 3,2 milyar dolar bedelini buldu ve bu da tüm iş kollarındaki organik büyüme ve çoğunlukla uluslararası havaalanı operasyonlarında şirketlerin entegre edilmesinin etkisini ortaya koydu.

dnata’nın nakit bilançosu yeni bir yüksek rekor kırarak 1.3 milyar dolar bedelini buldu. İşletme, 2017-18 işletme faaliyetlerinden 506 milyon dolar nakit akışı sağladı, ki bu da geliştirilmiş nakit bakiyesine paralel, yeni bir rekorun göstergesi.